/Mbi të Kremten e Paraqitjes së Zotit Krisht në Tempull – Mitropoliti i Beratit Hirësi Ignati

Mbi të Kremten e Paraqitjes së Zotit Krisht në Tempull – Mitropoliti i Beratit Hirësi Ignati