/Mbi të kremten e Hierodëshmorit Kozma të Etolisë – Predikim Nga Atë Harallamb Gjoka -24 Gusht 2022

Mbi të kremten e Hierodëshmorit Kozma të Etolisë – Predikim Nga Atë Harallamb Gjoka -24 Gusht 2022