/Mbi të Kremten e Apostujve të Shenjtë Petro dhe Pavli – Thoma Shkira, Teolog në Kishën Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë

Mbi të Kremten e Apostujve të Shenjtë Petro dhe Pavli – Thoma Shkira, Teolog në Kishën Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë