/Mbi kuptimin dhe mesazhin që përcjell e Pendikostisë

Mbi kuptimin dhe mesazhin që përcjell e Pendikostisë

E diela e Pendikostisë Na vjen si një pasqyrë që na ndihmonë të dallojmë nëse bëjmë vepra të Shpirtit apo veprat e mishit. Intervista e ditës me z. Dhimitër Qosja mbi kuptimin dhe mesazhin që përcjell e Kremtja e Zbritjes së Shpirtit të Shenjtë tek Apostujt. Intervistoi Aleksandër Dimroçi Qershor 2024