/“Martesë apo bashkëjetesë” – nga Atë Harallamb Gjoka

“Martesë apo bashkëjetesë” – nga Atë Harallamb Gjoka

𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐞 𝐃𝐢𝐭ë𝐬 “𝐌𝐚𝐫𝐭𝐞𝐬ë 𝐚𝐩𝐨 𝐛𝐚𝐬𝐡𝐤ë𝐣𝐞𝐭𝐞𝐬ë” nga Atë Harallamb Gjoka. Intervistoi: Jorgo Belul, teolog. Prodhim i Radios “Ngjallja”. Shkurt 2024.