/Lutja për të Fjeturit në Kishën Orthodhokse – Atë Grigor Pelushi a. Përse lutemi për të personat që kanë ndërruar jetë – për gjyshërit, stërgjyshërit, paraardhësit tanë që nuk jetojnë më? b. Çfarë përfitimi dhe dobie kanë shpirtrat e të Fjeturve nga Lutjet që bëjmë në Kishë? Përse duhet të sjellim emrat e të Gjallëve dhe të Fjeturve në Kishë? Përse Priftërinjtë i kujtojnë ata? Intervistë nga Nikolla Barkaj Mars 2021

Lutja për të Fjeturit në Kishën Orthodhokse – Atë Grigor Pelushi a. Përse lutemi për të personat që kanë ndërruar jetë – për gjyshërit, stërgjyshërit, paraardhësit tanë që nuk jetojnë më? b. Çfarë përfitimi dhe dobie kanë shpirtrat e të Fjeturve nga Lutjet që bëjmë në Kishë? Përse duhet të sjellim emrat e të Gjallëve dhe të Fjeturve në Kishë? Përse Priftërinjtë i kujtojnë ata? Intervistë nga Nikolla Barkaj Mars 2021