/Lutja, lëmosha dhe Falja si parakusht që kreshma jonë të jetë e pranuar nga Perëndia

Lutja, lëmosha dhe Falja si parakusht që kreshma jonë të jetë e pranuar nga Perëndia

Lutja, lëmosha dhe Falja si parakusht që kreshma jonë të jetë e pranuar nga Perëndia Temë e mbajtur nga z. Dhimitër Qosja, teolog. Salla e Rinisë pranë katedrales “Ngjallja e Krishtit” Tiranë. Mars 2023