/Lutja, komunikimi i njeriut me Perëndinë – Nga Atë Nikodhim Preston.

Lutja, komunikimi i njeriut me Perëndinë – Nga Atë Nikodhim Preston.

Lutja, komunikimi i njeriut me Perëndinë – Nga Atë Nikodhim Preston. Temë e mbajtur me pjesmarrëset e Kampit të tretë në Manastirin e hirshëm të “Fjetjes së Shën Marisë” në Boboshticë, Korçë