/“Lumturi më e madhe është të japë njeriu se të marrë” Veprat e Apostujve 20:35 E ftuar në studion e Radio “Ngjallja” znj Ana Baba përgjegjëse në Qendrën Studentore të KOASH Intervistoi: z. Nikolla Barkaj

“Lumturi më e madhe është të japë njeriu se të marrë” Veprat e Apostujve 20:35 E ftuar në studion e Radio “Ngjallja” znj Ana Baba përgjegjëse në Qendrën Studentore të KOASH Intervistoi: z. Nikolla Barkaj