/Liturgji në të kremten e Metamorfozës së Shpëtimtarit

Liturgji në të kremten e Metamorfozës së Shpëtimtarit

Sot, në të kremten e Metamorfozës, shndërrimit të Zotit Krisht në malin Thavor, Kryepiskopi Anastas e kreu Liturgjinë Hyjnore në kishën me të njëjtin emër, në Qendrën Shpirtërore “Thavor”, në zonën e Shkozës, në Tiranë. Bashkë me Fortlumturinë e Tij meshoi edhe Episkopi i Bylisit, Asti dhe klerikë të kryeqytetit.