/Litania në të kremten e shën Dhimitrit, nga katedralja orthodhokse “Shën Dhimitri” në Berat!

Litania në të kremten e shën Dhimitrit, nga katedralja orthodhokse “Shën Dhimitri” në Berat!