/Liria nga urrejtja dhe mëria është gjëja më e madhe që mund të ketë dikush dhe kjo arrihet vetëm me hirin dhe fuqinë e Atij që na dha këtë mësim. (Kryepiskopi Anastas) Fjala e Kryepiskopit Anastas në fund të Liturgjisë Hyjnore në të Dielën II Llukait (Duajini armiqtë) në Katedralen “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë, 03 Tetor 2021

Liria nga urrejtja dhe mëria është gjëja më e madhe që mund të ketë dikush dhe kjo arrihet vetëm me hirin dhe fuqinë e Atij që na dha këtë mësim. (Kryepiskopi Anastas) Fjala e Kryepiskopit Anastas në fund të Liturgjisë Hyjnore në të Dielën II Llukait (Duajini armiqtë) në Katedralen “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë, 03 Tetor 2021