/LIRIA NË KUPTIMIN E KRISHTERË – AT MARTIN RITSI, Katedralja “Ngjallja e Krishtit” Tiranë, 28 Nëntor 2021

LIRIA NË KUPTIMIN E KRISHTERË – AT MARTIN RITSI, Katedralja “Ngjallja e Krishtit” Tiranë, 28 Nëntor 2021