/Lipsanet e Shenjtorëve në Kishën Orthodhokse – Nga: Dr. Thoma Shkira, pedagog në KU “Logos”

Lipsanet e Shenjtorëve në Kishën Orthodhokse – Nga: Dr. Thoma Shkira, pedagog në KU “Logos”