/Lindja e Hyjlindëses Mari 08 Shtator – Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani

Lindja e Hyjlindëses Mari 08 Shtator – Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani