/Lediona Braho- Psikologe – Përfshirja e të rinjve në ngjarje kriminale

Lediona Braho- Psikologe – Përfshirja e të rinjve në ngjarje kriminale

Të miturit, në vendin tone, po përfshihen gjithnje e më shumë në ngjarje të renda kriminale. Në një intervistë të zhvilluar për radion “Ngjallja”, psikologia Lediona Braho ka folur rreth shkaqeve, pasojave dhe parandalimin e ketyre rasteve. Apeli shkon për familjen si një bërthamë e shoqërisë, e cila të rrisë vigjilencen ndaj fëmijëve adoleshentë dhe institucioneve arsimore … Nga Esido Barkaj