/Le ti duam prindërit tanë se kështu na porositi Zoti Krisht Perëndia ynë. – Nga At Ilia Mazniku.

Le ti duam prindërit tanë se kështu na porositi Zoti Krisht Perëndia ynë. – Nga At Ilia Mazniku.

Le ti duam prindërit tanë se kështu na porositi Zoti Krisht Perëndia ynë. Intervvistë e Radio Ngjallja me At Ilia Maznikun, klerik i Kryepiskopatës së hirshme. Në këtë intervistë At Ilia thekson se braktisja e prindërve, keqtrajtimi i tyre, neglizhenca dhe mospërkujdesja vjen për shkak se njeriu i sotëm është larguar nga Perëndia. Familja po humbet vlerat dhe me këtë prirje që po shfaqet rrezikon të vazhdojë të ofrojë siguri për antarët e saj. Ju ftojmë të na ndiqni!