/Lartësimi i Kryqit të Nderuar – Predikim nga Atë Ilia Mazniku

Lartësimi i Kryqit të Nderuar – Predikim nga Atë Ilia Mazniku

Lartësimi i Kryqit të Nderuar. – Predikim nga Atë Ilia Mazniku. Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë 14/Shtator/2023