/Lakmia – Miron Çako, Përgjegjës i Zyrës së Katekizmit pranë Kryepiskopatës 28 Shtator 2020 Intervistoi: Nikolla Barkaj Radio “Ngjallja”

Lakmia – Miron Çako, Përgjegjës i Zyrës së Katekizmit pranë Kryepiskopatës 28 Shtator 2020 Intervistoi: Nikolla Barkaj Radio “Ngjallja”