/Kur kryhet dhe kur nuk kryhet Misteri i Kurorëzimit në Kishën Ortodokse?

Kur kryhet dhe kur nuk kryhet Misteri i Kurorëzimit në Kishën Ortodokse?