/Kuptimi i të kremtes të Theofanisë. – Intervistë me Teologun Dr.Thoma Shkira

Kuptimi i të kremtes të Theofanisë. – Intervistë me Teologun Dr.Thoma Shkira