/Kuptimi i të Kremtes së Lartësimit të Kryqit – Aleksandër Dimroçi, katekist pranë KOASH Intervistë me Aleksandër Dimroçi, Katekist pranë KOASH Nga: Nikolla Barkaj

Kuptimi i të Kremtes së Lartësimit të Kryqit – Aleksandër Dimroçi, katekist pranë KOASH Intervistë me Aleksandër Dimroçi, Katekist pranë KOASH Nga: Nikolla Barkaj