/Kronika e ditës – Protokorifenjtë Apostull Pavli dhe Apostull Pjetri

Kronika e ditës – Protokorifenjtë Apostull Pavli dhe Apostull Pjetri

Kronika e ditës Festime në katedralen e “Apostull Pavlit dhe Shën Astit” në qytetin e Durrësit me rastin e të kremtes së Kryeapostujve Petro dhe Pavlit 29 Qershor 2024