/Kremtohet Shen Kozmai i Kolkondasit 22.08.2022

Kremtohet Shen Kozmai i Kolkondasit 22.08.2022

Kronika e ditës – KREMTOHET SHEN KOZMAI I KOLKONDASIT *nga Aleksandër Dimroçi RADIO NGJALLJA ~ Kisha e Manastirit të hirshëm të Shën Kozmait, 24 Gusht 2022