/Krishti u Ngjall! Pashkë – Shtërmen, Cërrik

Krishti u Ngjall! Pashkë – Shtërmen, Cërrik