/KRISHTI i NGJALLUR u ngjit dhe ndenji në të djathtën e Perëndisë At Harallamb Gjoka

KRISHTI i NGJALLUR u ngjit dhe ndenji në të djathtën e Perëndisë At Harallamb Gjoka

“Duhet të gëzohemi, se KRISHTI i NGJALLUR u ngjit dhe ndenji në të djathtën e Perëndisë, duke lartësuar natyrën njerëzore” Predikim në të Kremten e Analipsit nga At Harallamb Gjioka. 2 Qershor 2022