/“Krishti është midis nesh… Madje edhe kur jemi në tundime” – Atë Grigor Pelushi

“Krishti është midis nesh… Madje edhe kur jemi në tundime” – Atë Grigor Pelushi