/Kreshma – Shprehja e Besimit tonë të Krishterë Referat i mbajtur nga Profesori i KU “LOGOS” z. Dhimitër Qosja

Kreshma – Shprehja e Besimit tonë të Krishterë Referat i mbajtur nga Profesori i KU “LOGOS” z. Dhimitër Qosja