/Kreshma, Shprehja e Besimit tonë të Krishterë – Dhimitër Qosja, Teolog dhe Pedagog i Kishës sonë Referat i mbajtur për Besimtarët Ortodoksë në qytetin e Durrësit

Kreshma, Shprehja e Besimit tonë të Krishterë – Dhimitër Qosja, Teolog dhe Pedagog i Kishës sonë Referat i mbajtur për Besimtarët Ortodoksë në qytetin e Durrësit