/“Kreshma e Madhe – Kohë për pendim” – Referues teologu Thoma Çomëni

“Kreshma e Madhe – Kohë për pendim” – Referues teologu Thoma Çomëni

Takim shpirtëror me besimtarë orthodhoksë në sallën e Rinisë pranë Katedrales “Ngjallja e Krishtit” Tiranë, 17.03.2022