/Kremtimi i të Dielës së Orthodhoksisë në Katedralen “Ngjallja e Krishtit”, Gjirokastër

Kremtimi i të Dielës së Orthodhoksisë në Katedralen “Ngjallja e Krishtit”, Gjirokastër

Momente nga kremtimi i të Dielës së Orthodhoksisë në Katedralen “Ngjallja e Krishtit”, Gjirokastër, 17.03.2019.
Foto nga atë Elefter Balako.