/Kremtimi i të Dielës së Dafinave – Katedralja Orthodhokse “Shën Dhimitri”, Berat

Kremtimi i të Dielës së Dafinave – Katedralja Orthodhokse “Shën Dhimitri”, Berat