/Kremtimi i Fjetjes së Hyjlindëses në Mitropolinë e Elbasanit

Kremtimi i Fjetjes së Hyjlindëses në Mitropolinë e Elbasanit

Liturgjia Hyjnore e të kremtes së shndritshme të Fjetjes së Hyjlindëses, në Elbasan u krye nga Mitropoliti, Hirësia e Tij Andoni, në kishën e shën Nikollës.

Mjaft bukur u kremtua në të gjitha zonat e Mitropolisë, si në fshatin Grabovë të Gramshit, ku Liturgjia u krye nga atë Mihallaq Prifti, në prani të besimtarëve të zonës, si dhe disa grupe familjarësh të ardhur nga Korça, Elbasani e Gramshi.