/Kremtimi i festës së Ngjitjes së Zotit Krisht në Qiej. Litania e Ikonës

Kremtimi i festës së Ngjitjes së Zotit Krisht në Qiej. Litania e Ikonës

Kremtimi i festës së Ngjitjes së Zotit Krisht në Qiej. Litania e Ikonës Kisha “Ngjitja në Qiejt e Zotit Krisht”, Gjinar. 13 Qershor 2024 Video: Jorgo Kobuzi