/Kremtimi i Apostujve të Shenjtë Pjetrit dhe Pavlit – Manastiri i Shën Pjetrit Vithkuq

Kremtimi i Apostujve të Shenjtë Pjetrit dhe Pavlit – Manastiri i Shën Pjetrit Vithkuq