/Kremtim madhështor në Kishën e Apostujve “Shën Petro dhe Shën Pavli në Peqin

Kremtim madhështor në Kishën e Apostujve “Shën Petro dhe Shën Pavli në Peqin