/Kremtim Festiv në Kishen e “Shën Nikollës” Elbasan, me praninë e Mitropolitit të Elbasanit Hirësi Andonit

Kremtim Festiv në Kishen e “Shën Nikollës” Elbasan, me praninë e Mitropolitit të Elbasanit Hirësi Andonit