/Kremtim festiv në festën e Theofanisë në Katedralen “Apostull Pavli the Shën Asti” në Durrës me praninë e Episkopit të Bylisit, Hirësi Asti

Kremtim festiv në festën e Theofanisë në Katedralen “Apostull Pavli the Shën Asti” në Durrës me praninë e Episkopit të Bylisit, Hirësi Asti

Kremtim festiv në festën e Theofanisë në Katedralen “Apostull Pavli the Shën Asti” në Durrës me praninë e Episkopit të Bylisit, Hirësi Asti.

6 Janar 2023