/Kontributi i KOASH në ndihmë konkrete pranë dhimbjes dhe vuajtjes njerëzore – Intervistë me katekistin e Kryepiskopatës së Hirshme Aleksandër Dimroçi

Kontributi i KOASH në ndihmë konkrete pranë dhimbjes dhe vuajtjes njerëzore – Intervistë me katekistin e Kryepiskopatës së Hirshme Aleksandër Dimroçi