/Konkurs Ndërkombëtar i Fotografisë – “Ngjyrat e Orthodhoksisë. Shqipëria”.

Konkurs Ndërkombëtar i Fotografisë – “Ngjyrat e Orthodhoksisë. Shqipëria”.