/“Kompozitorët e mëdhenj të artit psaltik (shek 14-19)”-Trajnim nga Prof.Ass. Emmanuel Giannopoulos

“Kompozitorët e mëdhenj të artit psaltik (shek 14-19)”-Trajnim nga Prof.Ass. Emmanuel Giannopoulos

“Kompozitorët e mëdhenj të artit psaltik (shek 14-19)” – Trajnim nga Prof.Ass. Emmanuel Giannopoulos nga Departamenti i Studimeve Muzikore të Universitetit Aristotel të Selanikut. Me të diplomuarit e @Department of Theology & Culture si edhe me studentët dhe të diplomuarit e @The Byzantine Music School of Albania të Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë.

17 Tetor 2022 Audio& Video Anastas Moçi