/Kompozitorët e mëdhenj të artit psaltik (shek 14-19)” -Trajnim nga Prof.Ass. Emmanuel Giannopoulos

Kompozitorët e mëdhenj të artit psaltik (shek 14-19)” -Trajnim nga Prof.Ass. Emmanuel Giannopoulos

“Kompozitorët e mëdhenj të artit psaltik (shek 14-19)” – Trajnim nga Prof.Ass. Emmanuel Giannopoulos nga Departamenti i Studimeve Muzikore të Universitetit Aristotel të Selanikut. Mbajtur në Manastirin e Hirshëm të “Shën Vlashit “ Durrës. Me studentët e Departamenti i Theologjisë dhe Kulturës, Kolegji Universitar Logos Dhe të Akademia Teologjike Orthodhokse “Ngjallja e Krishtit” 20 Tetor 2022 Audio& Video Anastas Moçi