/KODIKU BIZANTIN I KORÇËS – PASURI DHE VLERË E RRALLË E TRASHËGUAR E KOMBIT SHQIPTAR

KODIKU BIZANTIN I KORÇËS – PASURI DHE VLERË E RRALLË E TRASHËGUAR E KOMBIT SHQIPTAR

Intervistë me bizantologun dhe paleografin, lektorin e Departamentit të Historisë të Universitetit të Tiranës, z. Andi Rëmbeci, me gazetarin e Radio Ngjallja z. Ardian Ziu me temë: KODIKU BIZANTIN I KORÇËS – PASURI DHE VLERË E RRALLË E TRASHËGUAR E KOMBIT SHQIPTAR , Audio&Video Jorgo Kobuzi.