/Kodikët, dorëshkrimet më të vjetra që janë ruajtur në hapësirën shqiptare

Kodikët, dorëshkrimet më të vjetra që janë ruajtur në hapësirën shqiptare

Koleksioni i kodikëve (the codex) përbën një prej pasurive të rëndësishme kulturore të popullit shqiptar në të gjitha kohërat dhe një pasuri me vlera botërore. Ky koleksion, i cili ruhet në Arkivin Qendror të Shtetit, përbëhet nga mbi 100 vëllime, që përbëjnë vepra të plota (dorëshkrime) dhe 17 fragmente. Andi Rëmbeci, lektor i Historisë dhe Paleografisë Bizantine në Departamentin e Historisë të Universitetit të Tiranës, na shpjegon momentet kryesore mbi rëndësinë që kanë keto dorëshkrime të vjetra dhe si janë ruajtur në hapësirën shqiptare. Shkëputur nga emisioni “Kulturë, art dhe histori” në radio “Radio “Ngjallja”