/Klerikët Ortodoksë në qytetin e Durrësit pranë vëllezërve dhe motrave shqiptarë të lënduar nga fatkeqësia e fundit

Klerikët Ortodoksë në qytetin e Durrësit pranë vëllezërve dhe motrave shqiptarë të lënduar nga fatkeqësia e fundit