/KISHA MARTIRE E SHËN “MARISË SË PAZARIT”, NË PËRMET

KISHA MARTIRE E SHËN “MARISË SË PAZARIT”, NË PËRMET

KISHA MARTIRE E SHËN “MARISË SË PAZARIT”, NË PËRMET. INTERVISTË ME AT VASIL THOMOLLARIN, KLERIKUN PËRGJEGJËS TË KËSAJ KISHE PRODHIM I RADIO “NGJALLJA” VIDEO: LAJERS MOҪI & JORGO KOBUZI MONTAZHI : LAJERS MOҪI 2023