/Kisha e Shenjtë, Katholike dhe Apostolike – Aleksandër Dimroçi, Katekist pranë Kryepiskopatës së Shenjtë Intervistoi: Nikolla Barkaj

Kisha e Shenjtë, Katholike dhe Apostolike – Aleksandër Dimroçi, Katekist pranë Kryepiskopatës së Shenjtë Intervistoi: Nikolla Barkaj