/Kisha e Kryeengjëjve Mihail dhe Gavriil, Berat Një historik i shkurtër i Kishës Bizantine të Kryeengjëve Mihail dhe Gavriil në Berat – Atë Joan Qako

Kisha e Kryeengjëjve Mihail dhe Gavriil, Berat Një historik i shkurtër i Kishës Bizantine të Kryeengjëve Mihail dhe Gavriil në Berat – Atë Joan Qako