/KISHA E “FJETJES SË HYJLINDËSES MARI” – KOSINË, PËRMET

KISHA E “FJETJES SË HYJLINDËSES MARI” – KOSINË, PËRMET

UDHËTIM NËPËR KISHAT E HERSHME TË SHQIPËRISË ” Fjetja e Hyjlindëses Mari” – Kosinë, Pêrmet Me të ftuar: Atë Vasil Thomollari, Ikonom Stavrofor Dr. Thoma Shkira, Historian Moderator: Atë Grigor Pelushi Realizime filmike: Lajers Moçi & Jorgo Kobuzi Video Montazh dhe Dron: Jorgo Kobuzi Radio Ngjallja Shtator 2023