/Kisha dhe Bota – Temë e mbajtur me të Rinjtë nga Thoma Çomëni, Teolog.

Kisha dhe Bota – Temë e mbajtur me të Rinjtë nga Thoma Çomëni, Teolog.